Η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές Μεσογειακές περιοχές αποτελει ένα από τα σημαντικότερα προβληματα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές απαιτούν καινοτόμες λύσεις και τη συνεργασία διαφόρων χωρών και οργανώσεων. Το έργο YERAME είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των νέων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές της Μεσογείου. Η εκπαίδευση και η παροχή επιχειρηματικών δεξιοτήτων στη νεολαία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της ερήμωσης των αγροτικών περιοχών.

Είναι ενθαρρυντικό να δούμε ότι έξι χώρες – Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Παλαιστίνη και Τυνησία – συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Κάθε χώρα έχει τις δικές της μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις, αλλά η συνεργασία τους μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων είναι σημαντική για την οικονομική ευημερία της χώρας. Η ανάπτυξη της αγροτικής νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ιταλία είναι επίσης ενθαρρυντική. Η Ισπανία αναγνωρίζει τη σημασία των νέων επιχειρηματικών πνευμάτων για την καινοτομία, ενώ η Παλαιστίνη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, που χρήζουν αντιμετώπισης.  Η Αίγυπτος και η Τυνησία φαίνεται να έχουν ενθαρρυντικές προοπτικές με νέους που συνδυάζουν παράδοση και καινοτομία. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αυτές τις χώρες μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ευημερίας των αγροτικών κοινοτήτων τους.

Η εκπαίδευση και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού των οργανισμών είναι επίσης σημαντική. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορα θέματα επιχειρηματικότητας, από τον σχεδιασμό επιχειρηματικών σχεδίων έως το μάρκετινγκ και το branding, θα ενισχύσει την ικανότητά τους να δημιουργούν καινοτόμες επιχειρήσεις και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών τους.

Αυτές οι προσπάθειες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές της Μεσογείου. Η συνεργασία αυτών των χωρών αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα του πώς οι διαφορετικές χώρες μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.